Czym jest kabotaż

Kabotaż, to pojęcie nieznane większości z nas. I nic w tym dziwnego, ponieważ związane jest ono ściśle z transportem towarów. Transport towarów kojarzony jest przede wszystkim z dużymi samochodami – ciężarówkami lub tirami. I słusznie, bo na ogół towary przewożone są w taki właśnie sposób. Transportują je samochody, których masa całkowita przekracza 3,5 tony, a nie rzadko dużo więcej. Ale transport możliwy jest także z użyciem samochodów, których dopuszczalna masa całkowita wynosi mniej niż 3,5 tony. Taki transport, to właśnie kabotaż. Od kilku lat, a konkretnie od roku 2009, polskie firmy transportowe mają prawo do świadczenia usług kabotażowych we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. To jeszcze nie wszystko, bo rok później, czyli w maju 2010 ujednolicono przepisy związane z kabotażem obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej. To bardzo ułatwiło pracę kierowcom niezbyt dużych samochodów dostawczych, których trasy przebiegają przez różne państwa członkowskie. Przewoźnicy kabotażowi, podobnie jak wszyscy pozostali muszą mieć aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie to jest różne w różnych krajach, o czym trzeba pamiętać wybierając się w dłuższą trasę. Szczegółowe zasady kabotażu znajdziemy w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Rozporządzenie obejmuje wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. W rozporządzeniu tym czytamy Między innymi, że kabotaż odnosi się jedynie do realizacji przewozów międzynarodowych. Do przewozu kabotażowego uprawnieni są tylko i wyłącznie przewoźnicy, którzy posiadają licencję wspólnotową. Obywatele państw trzecich muszą dysponować świadectwem kierowcy. Do wykonywania kabotażu uprawnione są tylko te same środki transportu, które mogą uczestniczyć w ruchu międzynarodowym. Przewoźnik wykonujący kabotaż w państwie, które było celem realizowanego przewozu, międzynarodowego, może wykonać trzy tego typu operacje. Każdy list przewozowy równoznaczny jest z jednym kabotażem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *