Karta kierowcy

Wszyscy kierowcy przemierzający drogi swoimi samochodami, muszą mieć przy sobie różne dokumenty. Obowiązek ten mają zarówno prywatni użytkownicy dróg, jak i pracownicy firm transportowych. Ci ostatni muszą posiadać także kartę kierowcy. Karta kierowcy, to dokument służący do rejestracji czasu i przebiegu jazdy oraz czasu wypoczynku i przerw.

Continue Reading